סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1159

63
2
75
42
9
4
5
1
71
5
93
6
29
1
8
9
6
31
27
3
16