סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1160

1
65
4
87
63
6
92
9
27
465
31
8
87
2
93
84
1
53
9