סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1161

7
16
6
9
725
2
3
1
3
28
4
1
64
7
7
3
9
453
6
1
78
5