סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1200

45
79
3
9
86
4
5
82
6
3
8
1
2
7
24
8
6
71
9
5
23
61