סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1201

63
82
9
5
64
5
7
39
56
8
1
63
54
1
4
13
7
6
28
19