סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1202

8
3
6
25
71
1
6
4
17
8
79
12
8
23
6
4
5
53
68
4
9
3