סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1203

7
6
5
8
1
6
9
783
14
7
1
92
5
3
95
761
3
3
5
1
1
9
4