סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1204

7
84
5
7
213
9
8
59
23
2
8
96
54
1
2
476
4
7
52
1