סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1205

9
5
8
6
3
12
1
8
73
8
3
2
73
8
8
2
41
8
3
52
6
7
9
1
4