סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1206

7
64
1
3
1
7
14
8
9
89
27
24
53
5
9
62
9
1
4
3
76
8