סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1207

2
61
6
1
7
5
42
3
37
5
8
14
7
1
85
5
81
9
8
5
6
97
2