סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1208

154
2
9
36
58
7
3
3
42
7
9
58
9
8
7
49
58
3
1
942