סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1209

64
3
27
3
75
7
9
1
42
4
69
2
58
4
6
8
48
5
73
9
61