סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1210

3
6
82
5
8
94
7
25
3
74
4
6
5
93
7
82
8
39
1
6
18
4
9