סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1212

76
24
1
56
35
8
25
1
8
4
5
1
6
7
23
8
62
72
6
52
91