סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1214

63
74
51
3
16
87
52
5
4
6
2
4
29
86
75
8
59
64
37