סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1215

4
9
6
32
86
1
5
72
31
8
64
1
92
36
8
5
71
42
7
2
1