סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1216

856
7
67
8
28
35
51
6
2
9
9
12
69
27
7
41
1
987