סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1217

3
95
2
8
12
34
5
5
895
46
137
3
3
76
24
2
9
28
7