סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1218

1
486
7
9
91
6
5
2
5
4
9
412
7
5
7
9
5
4
28
7
4
483
1