סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1222

76
2
5
58
4
6
1
3
94
94
76
21
15
9
1
9
8
13
3
6
97