סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1224

83
4
61
9
3
751
8
4
79
6
1
42
3
6
129
8
5
29
3
48