סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1227

45
7
83
1
7
2
83
98
5
2
439
1
7
46
62
5
7
7
64
2
31