סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1229

6
34
57
2
3
84
1
56
47
5
3
17
23
6
15
4
3
82
75
3