סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1230

52
1
4
9
482
56
7
1
2
35
5
65
1
2
4
68
359
6
1
8
38