סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1231

9
7
5
25
3
4
4
928
7
23
39
57
6
362
8
7
8
56
9
1
2