סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1233

3
87
12
241
35
7
57
1
26
3
85
8
92
316
39
56
6