סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1234

16
4
85
3
8
4
2
7
9
26
12
47
65
1
3
5
9
6
2
27
4
36