סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1235

4
3
65
98
1
9
28
6
1
3
3
86
4
5
3
9
81
9
5
27
64
9
1