סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1236

8
49
31
7
928
9
14
8
6
78
9
3
92
6
451
9
76
73
5