סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1237

2
19
5
7
45
2
4
2
16
8
6
1
3
1
5
64
1
5
3
54
6
9
72
4