סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1241

79
32
4
3
7
3
59
6
5
83
674
15
3
1
37
5
7
4
9
86
72