סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1244

1
2
5
6
93
7
4
2
18
457
2
5
682
41
6
8
4
82
9
9
6
3