סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1245

53
78
6
18
45
9
1
73
81
1
26
89
6
1
31
97
1
95
43