סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1246

98
4
65
2
9
73
1
2
6
3
59
74
6
1
8
4
83
2
3
59
5
67