סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1252

235
6
23
21
8
6
78
92
2
5
1
85
92
5
1
32
68
9
573