סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1254

2
81
2
95
5
1
7
39
1
54
8
6
14
6
93
6
3
7
32
1
57
3