סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1255

57
89
9
74
12
6
3
2
5
4
7
2
5
9
8
2
3
4
28
17
6
61
47