סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1258

5
3
35
97
21
6
48
9
2
2
745
8
6
5
18
5
76
46
71
5
9