סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1259

9
1
3
5
8
51
7
4
28
5
6
4
86
1
3
4
89
6
4
57
5
3
1
9
6