סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1260

4
932
8
57
1
43
8
7
3
9
8
7
1
4
2
6
4
96
5
38
1
429
1