סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1261

45
2
3
84
2
7
6
75
21
9
4
8
8
54
32
8
4
5
29
2
1
43