סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1265

94
5
2
7
95
57
429
7
46
82
3
187
23
51
4
9
3
14