סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1266

4
3
6
5
27
61
5
8
9
48
4
765
9
13
2
1
5
73
57
1
6
7
9