סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1267

4
3
57
69
3
9
1
26
89
8
941
5
29
15
6
7
6
53
41
1
8