סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1269

8
16
35
9
7
48
7
93
1
7
2
8
5
1
37
2
61
9
6
43
18
5