סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1270

7
6
6
19
5
5
63
2
47
1
2
974
1
5
67
4
58
1
7
43
8
1
9