סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1271

9
58
3
2
2
87
5
5
3
67
24
19
39
6
8
1
38
4
2
7
19
6