סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1272

4
27
18
9
51
34
6
7
3
79
8
16
1
2
4
28
57
2
52
61
8