סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1274

5
724
2
3
1
26
9
25
9
8
14
6
3
97
8
62
4
1
2
324
8